Blog

Ekologiczne ogrzewanie
Ekologiczne ogrzewanie

Ekologiczne ogrzewanie

| Michał Kowalski

Ekologiczne ogrzewanie stanowi ważny temat w dzisiejszym społeczeństwie, coraz bardziej zwracającym uwagę na ochronę środowiska


Ekologiczne ogrzewanie stanowi ważny temat w dzisiejszym społeczeństwie, coraz bardziej zwracającym uwagę na ochronę środowiska. Wprowadzenie tego typu systemów ogrzewania ma na celu nie tylko zapewnienie komfortu cieplnego, ale także minimalizację negatywnego wpływu na atmosferę i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. W niniejszym artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z ekologicznego ogrzewania oraz zaprezentujemy popularne metody i wskazówki dotyczące wyboru i instalacji ekologicznego systemu ogrzewania. Przyjrzymy się także przykładom sukcesu w tej dziedzinie oraz omówimy wyzwania i perspektywy rozwoju ekologicznego ogrzewania. Celem tego tekstu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologicznego ogrzewania oraz zachęta do podejmowania działań w tym obszarze.
 

Definicja ekologicznego ogrzewania

Ekologiczne ogrzewanie odnosi się do wykorzystywania technologii i rozwiązań, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oznacza to zastosowanie systemów ogrzewania, które są energooszczędne, wykorzystują odnawialne źródła energii lub redukują emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Głównym celem ekologicznego ogrzewania jest zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i środowisko, jednocześnie zapewniając efektywne i komfortowe źródło ciepła.
W praktyce, ekologiczne ogrzewanie może być realizowane poprzez różne technologie i systemy, takie jak pompy ciepła, biokominki, piece na biomasę, panele słoneczne do podgrzewania wody czy też wykorzystanie energii geotermalnej. Wszystkie te metody mają na celu zastąpienie tradycyjnych, konwencjonalnych źródeł ciepła, takich jak piece na paliwa kopalne, które generują znaczące ilości dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń.
Podsumowując, ekologiczne ogrzewanie to wykorzystywanie technologii, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko poprzez oszczędność energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji szkodliwych substancji. Jest to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
 

Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa

Obecnie obserwujemy wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, co ma duże znaczenie dla promocji i adaptacji ekologicznego ogrzewania. Istnieje kilka czynników, które przyczyniają się do tego wzrostu świadomości:
Zmiany klimatyczne: Coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę z poważnych skutków zmian klimatycznych, takich jak globalne ocieplenie, susze, ekstremalne zjawiska pogodowe itp. W rezultacie, społeczeństwo jest bardziej skłonne szukać rozwiązań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych, takich jak ogrzewanie ekologiczne.
 
Ochrona środowiska: Rosnąca troska o ochronę środowiska naturalnego skłania ludzi do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na ekosystemy. Świadomość konieczności ograniczenia zużycia paliw kopalnych i ochrony zasobów naturalnych przyczynia się do zainteresowania ekologicznymi rozwiązaniami ogrzewania.
 
Dostępność informacji: Współczesne technologie, takie jak Internet i media społecznościowe, umożliwiają łatwy dostęp do informacji na temat ekologicznego stylu życia i rozwiązań związanych z ekologicznym ogrzewaniem. Kampanie edukacyjne, artykuły, filmy i raporty na temat zagadnień ekologicznych przyczyniają się do podnoszenia świadomości społecznej.
 
Wsparcie rządowe i regulacje: Rządy wielu krajów wprowadzają polityki i regulacje sprzyjające ekologicznym rozwiązaniom energetycznym, w tym również ogrzewaniu. Dotacje, ulgi podatkowe i programy finansowe zachęcają społeczeństwo do inwestowania w ekologiczne systemy ogrzewania.
 
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa jest pozytywnym sygnałem, który przyspiesza adaptację ekologicznego ogrzewania. Im większe zrozumienie i akceptacja społeczna, tym łatwiej będzie wprowadzać innowacje i promować zrównoważone technologie ogrzewania, przyczyniając się do ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi.
 

Korzyści z ekologicznego ogrzewania

Ekologiczne ogrzewanie niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla użytkowników. Oto niektóre z głównych korzyści związanych z ekologicznym ogrzewaniem:
 
Redukcja emisji CO2 i ochrona środowiska: Ekologiczne systemy ogrzewania, takie jak pompy ciepła, biokominki, piece na biomasę czy panele słoneczne, generują znacznie mniejszą ilość dwutlenku węgla (CO2) w porównaniu do tradycyjnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych. Poprzez ograniczenie emisji CO2, ekologiczne ogrzewanie pomaga zmniejszać negatywny wpływ na atmosferę i przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi.
 
Oszczędności energetyczne i finansowe: Ekologiczne systemy ogrzewania są zwykle bardziej efektywne energetycznie, co oznacza mniejsze zużycie energii potrzebnej do wytworzenia ciepła. Dzięki temu użytkownicy mogą zaoszczędzić na rachunkach za energię, co ma pozytywny wpływ na ich budżet domowy. Dodatkowo, niektóre kraje oferują ulgi podatkowe, dotacje lub programy dofinansowania, które mogą pomóc w pokryciu kosztów instalacji ekologicznego systemu ogrzewania.
 
Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach: Tradycyjne metody ogrzewania, takie jak piece na paliwa kopalne, mogą generować szkodliwe substancje, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy pyły zawieszone, które negatywnie wpływają na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń. Ekologiczne systemy ogrzewania eliminują lub minimalizują emisję tych substancji, co przekłada się na zdrowsze i bardziej komfortowe środowisko życia.
 
Odnawialne źródła energii: Większość ekologicznych systemów ogrzewania opiera się na odnawialnych źródłach energii, takich jak energia słoneczna, energia geotermalna czy biomasa. Wykorzystanie tych zasobów energetycznych pomaga zmniejszyć zależność od paliw kopalnych, które są ograniczone i wyczerpywalne. Dzięki temu ekologiczne ogrzewanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
 
Zwiększenie wartości nieruchomości: Posiadanie ekologicznego systemu ogrzewania może zwiększyć wartość nieruchomości. Coraz większa liczba osób poszukuje ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań, co może przekładać się na większe zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców lub wynajmujących.
 
Korzyści z ekologicznego ogrzewania są zróżnicowane i dotyczą zarówno ochrony środowiska, jak i korzyści finansowych dla użytkowników. Przejście na ekologiczne systemy ogrzewania stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego.
 

Popularne metody ekologicznego ogrzewania

W dzisiejszych czasach istnieje wiele różnych metod ekologicznego ogrzewania, które są coraz bardziej popularne ze względu na ich korzyści dla środowiska. Oto kilka z najpopularniejszych metod:
A. Pompy ciepła: Pompy ciepła są efektywnymi urządzeniami, które wykorzystują energię z otoczenia (powietrza, wody czy gruntu) do produkcji ciepła. Działają one na zasadzie przekazywania ciepła z niższego źródła do wyższego poziomu temperatury, co pozwala na efektywne i ekologiczne ogrzewanie pomieszczeń.
B. Biokominki: Biokominki są urządzeniami, które wykorzystują biopaliwo, takie jak bioetanol, do generowania płomieni i ciepła. Biopaliwo jest wytwarzane z odnawialnych źródeł, takich jak rośliny energetyczne, co sprawia, że biokominki są ekologicznym rozwiązaniem do tworzenia atmosfery kominkowej i dostarczania ciepła.
C. Piece na biomasę: Piece na biomasę korzystają z materiałów organicznych, takich jak drewno, zrębki, pellety czy brykiety, jako źródła paliwa. Spalanie biomasy jest mniej szkodliwe dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, ponieważ emisja dwutlenku węgla z biomasy jest w równowadze z jej absorpcją przez rośliny podczas wzrostu.
D. Panele słoneczne do podgrzewania wody: Panele słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które redukuje zużycie energii elektrycznej lub paliwa do podgrzewania wody, co przekłada się na oszczędności i mniejszy ślad węglowy.
Wybór odpowiedniej metody ekologicznego ogrzewania zależy od indywidualnych potrzeb i warunków lokalnych. Warto skonsultować się z profesjonalistami, aby dobrze ocenić możliwości i dostosować system ogrzewania do konkretnych wymagań. Każda z powyższych metod ma swoje unikalne cechy i zalety, ale wszystkie przyczyniają się do redukcji emisji CO2 i ochrony środowiska naturalnego.
 

Panele słoneczne do podgrzewania wody

Panele słoneczne do podgrzewania wody są jednym z popularnych ekologicznych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania. Wykorzystują energię słoneczną do produkcji ciepłej wody użytkowej, takiej jak woda do prysznica, basenu czy do podgrzewania wody w instalacjach centralnego ogrzewania. Oto kilka istotnych informacji na temat paneli słonecznych do podgrzewania wody:
 

Jak działają panele słoneczne do podgrzewania wody

 
Panele słoneczne do podgrzewania wody składają się z kolektorów słonecznych, które absorbują energię słoneczną i zamieniają ją na ciepło. Woda przepływa przez kolektory słoneczne, gdzie jest podgrzewana przez promienie słoneczne i następnie przechodzi do zbiornika magazynowego, gdzie jest przechowywana do użytku.
 
Odnawialne źródło energii: Energię słoneczną, która jest wykorzystywana przez panele słoneczne, można uznać za nieograniczone i odnawialne źródło energii. Wykorzystanie paneli słonecznych do podgrzewania wody przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej lub paliw kopalnych, co z kolei przekłada się na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
 
Oszczędności finansowe: Korzystanie z paneli słonecznych do podgrzewania wody może przynieść oszczędności finansowe. Chociaż koszt instalacji paneli słonecznych może być początkowo wyższy, inwestycja ta może się zwrócić poprzez zmniejszenie rachunków za energię. Ponadto, w niektórych regionach istnieją programy dotacyjne lub dofinansowanie, które mogą pomóc w pokryciu części kosztów instalacji.
 
Ekologiczne i przyjazne dla środowiska: Panele słoneczne do podgrzewania wody są ekologiczne, ponieważ nie emitują żadnych szkodliwych substancji ani gazów cieplarnianych podczas działania. Korzystanie z energii słonecznej zamiast tradycyjnych metod ogrzewania wody przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.
 
Dostępność i elastyczność: Panele słoneczne do podgrzewania wody są dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co oznacza, że mogą być dostosowane do różnych rodzajów budynków i potrzeb użytkowników. Mogą być instalowane na dachach domów, budynkach użyteczności publicznej, a także na specjalnych konstrukcjach montowanych na ziemi.
 
Panele słoneczne do podgrzewania wody są skutecznym i ekologicznym rozwiązaniem, które wykorzystuje energię słoneczną do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ich zastosowanie przyczynia się do oszczędności finansowych, ochrony środowiska i wykorzystania odnawialnego źródła energii.
 

Wskazówki dotyczące wyboru i instalacji ekologicznego systemu ogrzewania

 
Wybór i instalacja ekologicznego systemu ogrzewania wymaga przemyślanej decyzji i odpowiednich działań. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w procesie wyboru i instalacji:
 
A. Analiza potrzeb cieplnych budynku: Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego ekologicznego systemu ogrzewania, ważne jest dokładne zrozumienie potrzeb cieplnych budynku. Określ, ile energii cieplnej jest potrzebne do skutecznego ogrzewania pomieszczeń i dostarczania ciepłej wody użytkowej. To pomoże w dopasowaniu odpowiedniej technologii ogrzewania do wymagań budynku.
 
B. Wybór odpowiedniej technologii ogrzewania: Istnieje wiele różnych technologii ekologicznego ogrzewania do wyboru. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie zrozumieć, jak każda z technologii działa i jakie są jej zalety i ograniczenia. Zwróć uwagę na sprawność energetyczną, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, dostępność paliwa oraz możliwość integracji z istniejącym systemem grzewczym.
 
 
C. Znalezienie certyfikowanych instalatorów: Ważne jest, aby skorzystać z usług doświadczonego i certyfikowanego instalatora ekologicznego systemu ogrzewania. Upewnij się, że instalator posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie instalacji konkretnego systemu ogrzewania. W ten sposób można zapewnić profesjonalne wykonanie i optymalne działanie systemu.
 
D. Możliwości dofinansowania i ulgi podatkowe: Przed przystąpieniem do instalacji ekologicznego systemu ogrzewania, sprawdź dostępne możliwości dofinansowania, ulgi podatkowe i programy wsparcia finansowego. W niektórych krajach i regionach istnieją programy rządowe lub lokalne, które mogą pomóc w pokryciu części kosztów instalacji ekologicznego systemu ogrzewania.
 
E. Regularne konserwacje i serwisowanie: Po zainstalowaniu ekologicznego systemu ogrzewania, pamiętaj o regularnych konserwacjach i serwisowaniu. Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących konserwacji i regularnie sprawdzaj, czy system działa prawidłowo. Regularne utrzymanie w dobrym stanie systemu pozwoli na efektywne i niezawodne działanie przez dłuższy czas.
 
Podsumowując, dobór i instalacja ekologicznego systemu ogrzewania wymaga uwzględnienia indywidualnych potrzeb, dostępnych technologii, kwalifikacji instalatorów oraz możliwości finansowych. Przemyślane podejście i odpowiednie działania pomogą w wyborze i instalacji efektywnego i ekologicznego systemu ogrzewania, który będzie odpowiadał potrzebom i zapewnił korzyści zarówno dla środowiska, jak i użytkowników.
 
Przykłady sukcesu: Studia przypadku
 
Przedstawiamy kilka konkretnych przykładów sukcesu związanych z ekologicznym ogrzewaniem. Poniżej znajdują się studia przypadku, które ilustrują korzyści i osiągnięcia ekologicznego ogrzewania:
 
Solar City Tower w Barcelonie, Hiszpania: Wielopoziomowa wieża Solar City Tower jest wyposażona w panele słoneczne, które nie tylko generują energię elektryczną, ale także służą do podgrzewania wody w basenach na jej szczycie. Energia słoneczna jest wykorzystywana do zasilania wieży, a nadmiar energii jest magazynowany i wykorzystywany w innych częściach kompleksu. Ten projekt ilustruje zastosowanie paneli słonecznych do efektywnego ogrzewania wody i generowania energii elektrycznej w sposób zrównoważony.
 
Eco-Campus in Lancaster, Wielka Brytania: Uniwersytet w Lancaster zainstalował ekologiczny system ogrzewania w ramach swojego Eco-Campusu. System obejmuje pompy ciepła i kolektory słoneczne, które dostarczają ciepło do budynków na terenie kampusu. Dzięki temu rozwiązaniu udało się zredukować emisję CO2 o około 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania. Eco-Campus stanowi przykład skutecznej implementacji ekologicznego ogrzewania na dużą skalę w instytucji edukacyjnej.
 
Osiedle Solarsiedlung Vauban we Fryburgu, Niemcy: Osiedle Solarsiedlung Vauban w Niemczech jest przykładem zrównoważonego osiedla, które korzysta z różnych ekologicznych systemów ogrzewania. Osiedle wykorzystuje panele słoneczne do podgrzewania wody i generowania energii elektrycznej, a także pompy ciepła i systemy kolektorów słonecznych do ogrzewania pomieszczeń. Dzięki temu udało się znacznie zmniejszyć emisję CO2, oszczędzić energię i stworzyć przyjazne dla środowiska miejsce zamieszkania.
 
Przykłady te pokazują, że ekologiczne ogrzewanie może być skutecznie wdrażane w różnych projektach i skalach. Osiągnięcia tych studiów przypadku stanowią inspirację dla innych, pokazując, że ekologiczne rozwiązania ogrzewania są wykonalne i przynoszą realne korzyści dla środowiska i społeczeństwa.
 

Wyzwania i perspektywy rozwoju ekologicznego ogrzewania

Mimo rosnącej popularności ekologicznego ogrzewania, istnieją również pewne wyzwania, które należy rozważyć w kontekście dalszego rozwoju tego sektora. Oto kilka kluczowych wyzwań i perspektyw rozwoju ekologicznego ogrzewania:
Koszty inwestycyjne: Często ekologiczne systemy ogrzewania wymagają większych inwestycji początkowych niż tradycyjne metody ogrzewania. Wyższe koszty inwestycyjne mogą stanowić barierę dla niektórych osób lub firm. Jednak rozwój technologii i większa dostępność na rynku mogą przyczynić się do obniżenia kosztów, uczynić ekologiczne systemy ogrzewania bardziej konkurencyjnymi pod względem ekonomicznym.
Dostępność i zróżnicowanie technologii: Wybór odpowiedniego ekologicznego systemu ogrzewania zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj budynku, lokalizacja, warunki klimatyczne, budżet itp. Ważne jest, aby istniały różne dostępne technologie i rozwiązania, które mogą być dostosowane do różnych potrzeb i warunków.
 
Edukacja i świadomość społeczna: Wzrost świadomości społecznej na temat korzyści ekologicznego ogrzewania jest kluczowy dla jego dalszego rozwoju. Ważne jest, aby edukować społeczeństwo na temat dostępnych technologii, korzyści ekologicznych oraz oszczędności finansowych wynikających z ekologicznego ogrzewania. Kampanie informacyjne, programy edukacyjne i współpraca z instytucjami publicznymi mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości i akceptacji społecznej.
 
Infrastruktura i skalowalność: Rozwój ekologicznego ogrzewania wymaga odpowiedniej infrastruktury, takiej jak sieci ciepłownicze, instalacje solarno-termiczne, itp. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich regulacji, infrastruktury i wsparcia dla rozwoju takich projektów na większą skalę. Skalowalność jest kluczowa dla zwiększenia udziału ekologicznego ogrzewania w całej gospodarce.
 
Innowacje technologiczne: Ciągły rozwój technologii jest niezbędny dla dalszego postępu ekologicznego ogrzewania. Inwestycje w badania i rozwój nowych rozwiązań, takich jak bardziej wydajne panele słoneczne, zaawansowane pompy ciepła czy systemy inteligentnego zarządzania energią, mogą przyczynić się do jeszcze większej efektywności i atrakcyjności ekologicznego ogrzewania.
 
Perspektywy rozwoju ekologicznego ogrzewania są obiecujące, zwłaszcza w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Innowacje technologiczne, rosnąca świadomość społeczna i odpowiednie wsparcie rządowe są kluczowe dla promowania ekologicznego ogrzewania i osiągnięcia większej skali jego zastosowania.
 

Podsumowanie

Ekologiczne ogrzewanie stanowi ważny temat, który zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoje korzyści dla środowiska i użytkowników. Wprowadzenie ekologicznych systemów ogrzewania przyczynia się do redukcji emisji CO2, oszczędności energetycznych, poprawy jakości powietrza oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 
Wprowadzenie ekologicznego ogrzewania wymaga analizy potrzeb cieplnych budynku, wyboru odpowiedniej technologii, współpracy z certyfikowanymi instalatorami oraz uwzględnienia możliwości dofinansowania i ulg podatkowych.
 
 Studia przypadku, takie jak Solar City Tower w Barcelonie, Eco-Campus w Lancaster czy Osiedle Solarsiedlung Vauban we Fryburgu, ilustrują sukcesy w dziedzinie ekologicznego ogrzewania.
Wyzwania, takie jak koszty inwestycyjne, dostępność technologii, edukacja społeczna, infrastruktura i innowacje technologiczne, muszą zostać odpowiednio uwzględnione i rozwiązane dla dalszego rozwoju ekologicznego ogrzewania.
 
Perspektywy rozwoju ekologicznego ogrzewania są obiecujące, a dążenie do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska sprawia, że ekologiczne ogrzewanie staje się coraz bardziej nieodłączną częścią naszej przyszłości.
 
Przejście na ekologiczne systemy ogrzewania stanowi nie tylko wybór korzystny dla naszej planety, ale także inwestycję w nasze zdrowie, komfort i przyszłość. Dążenie do ekologicznego ogrzewania jest kluczowe dla osiągnięcia bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości.


« Wróć

Opinie klientów
M.N.Gorgo
Data dodania: 2023
Panele użytkuję już blisko 10 lat. Jesteśmy z małżonką ogromnie zadowoleni. Przede wszystkim z praktycznie bezobsługowej funkcjonalności. Koszt miesięcznego użytkowania w okresie grzewczym to o 100-150zł wyższy rachunek. Koszt jest nieporównanie niższy niż innego rodzaju ogrzewanie na inne paliwa...
ikonaikonaikonaikonaikona
Zbigniew M.
Data dodania: 2023
Jestem szczęśliwym posiadaczem ogrzewania na podczerwień od pięciu lat. Posiadam mieszkanie 47m2, koszt energii elektrycznej na 12 miesięcy jest niższa niż 3000zł co daje max. 250zł średnio miesięcznie za prąd. Jest w tym koszcie ogrzewanie, ciepła woda, agd, rtv, oświetlenie itp. Taniej niż centralne ogrzewanie.
ikonaikonaikonaikonaikona
Slawomir W.
Data dodania: 2023
Domek 70m2 place za 2 miesiące łącznie 700zl razem z agd, światłem i ciepła woda. Polecam, jestem mega zadowolony. Świetne doradztwo. Terminowo.
ikonaikonaikonaikonaikona
Sara K.
Data dodania: 2023
Ogrzewanie użytkuje od września zeszłego roku i jestem bardzo zadowolona. W mieszkaniu ciepło, średnie koszty ogrzewania miesięcznie 250-300zł przy 52m2. Dodam, że to starsze budownictwo. Doradztwo na najwyższym poziomie, a sam montaż przebiegł sprawie i bezproblemowo.
ikonaikonaikonaikonaikona
Marian D.
Data dodania: 2023
Mamy to ogrzewanie z 2017 roku. Jak najbardziej polecamy firmę ECO PARTNER. Bardzo profesjonalnie i szybko wykonany montaż, czysto i w przyjemnej atmosferze. Z ogrzewania jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy wszystkim. Z rachunków za prąd też jesteśmy zadowoleni. Najważniejsze że to jest bezobsługowe i niema przy tym zabawy jak przy kopciuchach.
ikonaikonaikonaikonaikona
Robert S.
Data dodania: 2023
Ogrzewanie panelami krótko-rewelacja. Użytkuję od ponad pięciu lat,porównania do poprzedniego węglowego,etażowego nie ma. Żałuję jednego,za późno zdecydowałem się na tego typu ogrzewanie. Ale do rzeczy, po tych kilku latach użytkowania zaczęła odchodzić powłoka na dwóch panelach ,akurat niedawno miałem kontakt z eco partner z propozycją okresowego przeglądu,zgłosiłem problem, który błyskawicznie został rozwiązany,mam nowe panele...
ikonaikonaikonaikonaikona
Grażyna B.
Data dodania: 2023
Jestem zadowolona z tego jak wszystko zostało zrobione, cena była bardzo dobra i nie muszę się o nic martwić. Założone w 2020 roku i wciąż działa, jest ekonomicznie i koszty eksploatacji nie są zbyt duże. Miła obsługa, szybki i sprawny montaż. Panowie po wykonanej usłudze posprzątali po sobie. Polecam gorąco.
ikonaikonaikonaikonaikona
Kaja T.
Data dodania: 2023
Jestem posiadaczką pięciu paneli od 14 lat. Bardzo polecam panele oraz firmę Eco partner :) Na te nowoczesne ogrzewanie nie jest potrzebne żadne pozwolenie, sam montaż trwał tylko 3 godziny i po chwili w mieszkaniu zrobiło się ciepło. W każdym z ogrzewanych pomieszczeń zamontowane są termostaty, co pozwana na dostosowanie temperatur w zależności od potrzeb. Miesięczny koszt ogrzania mojego 32m2 to około 200zł..
ikonaikonaikonaikonaikona

Montujemy ogrzewanie w całej Polsce


Właśnie takie są rozwiązania Eco Partner

dowiedz się więcej ikona
play
Skontaktuj
się z nami

Rozmowa, plan i korzyści.

Infolinia: 61 642 99 88
E-mail: info@najtanszeogrzewanie.pl

Serwis 61 642 99 88 wew. 2
(codziennie od 8:00 do 17:00. Pilne sprawy do 22:00)
Zostaw nam dane kontaktowe, a skontkujemy się z Tobą jak najszybciej.
kod z obrazka
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica) na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Polityka prywatności
formularz kontaktowy