Blog
Jesteś tu:   Strona główna   /   Blog

Ulga termomodernizacyjna 2022 - co warto wiedzieć?


| Michał Kowalski

Termomodernizacja budynków może obejmować wiele kwestii — docieplenie, zmianę systemu wentylacji, zmianę źródła ciepła na ekologiczne, instalację fotowoltaiczną.


Co roku nieco zmieniają się zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Warto dowiedzieć się, czym jest, co można uzyskać i jakie są kryteria. Oto nasze kompendium wiedzy na temat ulgi termomodernizacyjnej 2022.

Termomodernizacja budynków może obejmować wiele kwestii - docieplenie, zmianę systemu wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, zmianę źródła ciepła na ekologiczne, instalację fotowoltaiczną. Co roku nieco zmieniają się zasady dotyczące ulgi termomodernizacyjnej. Warto dowiedzieć się, czym jest, co można uzyskać i jakie są kryteria. Oto nasze kompendium wiedzy na temat ulgi termomodernizacyjnej 2022.

Ulga termomodernizacyjna - czym jest? 

Ulga termomodernizacyjna jest możliwością odliczenia wydatków na termomodernizację poniesionych w bieżącym roku podatkowym w PIT. Zatem wydatki poniesione w 2021 roku można rozliczyć w PIT 2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. w odniesieniu do wszystkich budynków, których jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Gdy wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, to można odliczyć kwotę wraz z podatkiem, ale warunkiem jest to, że podatek nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.   

Od kiedy możliwa jest ulga termomodernizacyjna? Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ulga termoizolacyjna została wprowadzona w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku. W treści tego aktu prawnego znalazły się informacje także o podatku dochodowym zwłaszcza w przypadku osób fizycznych. Dodatkowo ustawa ta dotyczy ulgi podatkowej dla zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osiąganych przez niektóre osoby fizyczne.

Ustawa ta, dotycząca niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne upoważniała podatnika podatku do ujęcia jej w deklaracji PIT dopiero w 2020 roku.

Do powyższej ustawy wystosowano także dodatkowy akt prawny. W rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju, opublikowanym 21 grudnia 2018 można znaleźć zasady stosowania oraz wysokość ulgi termomodernizacyjnej.

Dzięki temu z łatwością poznasz wykaz wszelkich usług związanych i przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystasz, stosując się do wykazu rodzajów materiałów budowlanych urządzeń.

Jaką wysokość może osiągnąć ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać w licznych przypadkach. Niemniej jednak wysokość ulgi termomodernizacyjnej uzależniona jest od licznych zmiennych.

Przy odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej od dochodu bierze się pod uwagę jedynie poniesione wydatki poniesione na poczet realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Kwota wspólnie poniesionego wydatku umożliwia odliczenie pełnej kwoty wydatków do progu aż 53 tysięcy złotych.

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalu użytkowego bądź licznych lokali łączna kwota odliczenia nie ulega zmianie. Również w przypadku budynku będącego częścią wieloetapowego planu termomodernizacji.

Ulga termomodernizacyjna 2022 a programy oferujące dotacje

Termomodernizację domu jednorodzinnego oraz każde inne przedsięwzięcie termomodernizacyjne można łączyć z licznymi programami wspierającymi. Przykładem takich działań jest m.in. program Czyste Powietrze.

Mogą być one dostępne z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również Ministerstwo Finansów angażuje się w działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii.

Kwoty otrzymanej dotacji nie należy jednak ujmować w liście wydatków poniesionych na termomodernizację. Może ona pomniejszyć kwotę ulgi.

Prawidłowo udokumentowany wydatek, pomniejszony o kwotę dotacji uprawnia do ulgi, o wysokości przysługującego limitu.

Termomodernizacja w obrębie dotacji

Dostępne obecnie dotacje na zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła pozwalają na liczne ingerencje w obrębie budynku.

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego możliwe jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne. W jego zakresie można zorganizować montaż instalacji fotowoltaicznej oraz źródła ciepła takiego jak panele na podczerwień. Dodatkowo konieczny może być demontaż źródła ciepła. Likwidacją lokalnego źródła ciepła czasem musi zająć się profesjonalna firma posiadająca niezbędne uprawnienia.

Niezależnie od tego, czy termomodernizacja dotyczyła budynku czy jednego lokalu mieszkalnego lub dwóch lokali mieszkalnych, uldze termomodernizacyjnej podlegają koszty poniesione na działania w zakresie oszczędności energii. Kluczowe jest także, aby miało miejsce zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji w modernizowanej instalacji.

Jakie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi?

W sprawie określenia wykazu rodzajów wydatków, możliwych do odliczenia, należy sięgnąć po ustawę o PIT. Przede wszystkim, nie odlicza się wszelkiego rodzaju dofinansowań, niezależnie od rodzaju funduszu.

Realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz odliczeniem należy zająć się w przeciągu trzech lat od rozpoczęcia oraz rozliczyć do końca roku podatkowego po upływie tego czasu.

Czy zasady przyznawania ulgi uległy zmianie w 2022?

Zasady przyznawania ulgi nie uległy znaczącej zmianie w 2022 roku. Różnica opiera się jedynie na różnicy w wysokości kwoty wolnej od podatku.

Natomiast do określenia wykazu rodzajów materiałów podlegających uldze nadal wykorzystuje się te same rozporządzenia oraz rozlicza je do końca roku podatkowego.

Kto jest adresatem ulgi?

Konieczne jest bycie właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z pomocy organizacji znajdujących się poza terenem kraju uniemożliwia skorzystanie z ulgi.

Jakie są kryteria przyznawania ulgi termomodernizacyjnej 2022? 

Wykaz przedsięwzięć, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, jest zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wśród materiałów budowlanych i urządzeń można wymienić: 

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, a także armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający przynajmniej wymagania zawarte w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego (na przykład panele grzewcze na podczerwień;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu

Katalog odliczeń usług w ramach ulgi termomodernizacyjnej 2022:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej w ramach prac termomodernizacyjnych;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów.      

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 2022?

Co ważne, możliwość odliczenia dotyczy tylko budynków już wybudowanych! Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT, którzy opłacają podatek według skali podatkowej, podatek według 19% skali podatku lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba pamiętać, że posiadając kilka budynków, można odliczyć łącznie 53 tys. zł, a nie 53 tys. zł na każdy budynek.   

Chcąc w pełni poprawnie odliczyć działania termomodernizacyjne, konieczne jest posiadanie faktury wystawionej przez czynnego podatnika VAT. Należy także pamiętać, że podstawą ulgi może być także faktura od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Sprawdź, czy poprawnie odliczyłeś całą kwotę wydatku i czy nie przeprowadziłeś audytu energetycznego. Mając wszelkie niezbędne dokumenty, można starać się zwrot kosztów uzyskania niskoemisyjnego budynku.« Wróć

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam dane kontaktowe skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.
kod z obrazka
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica) na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Polityka prywatności
formularz kontaktowy