Blog
Jesteś tu:   Strona główna   /   Blog

Dodatek węglowy 2022 - co to za świadczenie, komu przysługuje?


| Michał Kowalski

W nawiązaniu do obecnej sytuacji gospodarczej w Polskich domach, ogrzewanych węglem kamiennym mogą pojawić się problemy z zapewnieniem odpowiedniej ilości opału


Cena węgla oraz jego trudna dostępność powodują chaos na rynku ofert oraz wiele nadużyć, pojawiających się po stronie właścicieli składów opalu. Wychodząc na przeciw problemom Polaków rządzący zatwierdzili projekt ustawy, dotyczący rekompensat finansowych za wydatki, poniesione na ogrzewania (Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw).

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy jest świadczeniem finansowym, wypłacanym jednorazowo na kwotę 3000 zł na podstawie pozytywnie zweryfikowanego wniosku o dodatek węglowy, złożonego w jednostce gminy, do której przynależy nieruchomość z zamontowanym piecem węglowym. 

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo na konkretny adres nieruchomości właścicielom budynków, których głównym źródłem ogrzewania jest piec węglowy, na brykiet lub pellet, którego co najmniej 85% stanowi węgiel kamienny. W pierwotnej wersji ustawowo dodatek przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu, po nowelizacji z dnia 19 września 2022 roku przysługuje jeden dodatek na budynek (i zainstalowany w nim piec co), niezależnie od ilości gospodarstw domowych, zamieszkujących budynek. Dodatek przysługuje każdemu właścicielowi mieszkania, jeśli jest ono wyposażone w niezależny piec na węgiel kamienny, stanowiący główne źródło ogrzewania. Aby otrzymać dodatek węglowy, budynek widniejący we wniosku powinien być zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Gdzie składać wnioski o dodatek węglowy?

Wniosek można złożyć w siedzibie gminy, w wyznaczonym przez jej władze dziale, jednostce lub lokalizacji. Wnioski przyjmowane są prawidłowo wypełnione i kompletne. Urzędnicy podczas weryfikacji wniosku mogą sprawdzić zgodność wykazanej we wniosku liczby osób w gospodarstwie domowym w zestawieniu z płatnościami za wywóz odpadów. 

Kiedy wypłata dodatku węglowego?

Wypłaty dodatku węglowego ruszyły już z końcem września. Jednostki gminne mają 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę jednorazowego świadczenia tytułem dodatku węglowego. W sprawie wniosków, złożonych po 30 października 2022 roku postanowiono, że świadczenie będzie wypłacane do dnia przed końcem roku, a dokładnie do 30 grudnia 2022. Dodatek do ogrzewania gazem LPG wypłacany jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, jednak rekompensata jest zdecydowanie niższa. Najważniejsze przy weryfikacji jest wcześniejsze złożenie deklaracji CEEB. 

?« Wróć

Skontaktuj się z nami

Zostaw nam dane kontaktowe skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.
kod z obrazka
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica) na mój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Eco Partner (ul. Miła 10, 62-090 Rokietnica), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Polityka prywatności
formularz kontaktowy